Smlouva o pronájmu fototechniky

Pronajímatel: Zákazník:
Jméno a příjmení: Jméno a příjmení:
Ulice: Ulice:
PSČ a město: PSČ a město:

Seznam zapůjčené fototechniky

Název Množství Cena pronájmu Záloha
Canon EF 50mm f/1.4 USM 1 ks 200 Kč/den 8 000 Kč
Canon EF 100mm f/2,8 Macro USM 1 ks 300 Kč/den 12 000 Kč
Počátek pronájmu: 2.1.2013 16:00
Celková výše zálohy: 20 000 Kč

Pronajímatel zapůjčuje zákazníkovi fototechniku dle výše uvedeného seznamu. Zákazník při předání složí požadovanou zálohu v hodnotě zapůjčené fototechniky. Po ukončení pronájmu bude zákazníkovi vrácena záloha snížená o cenu pronájmu. První den pronájmu začíná dnem a hodinou uvedenou v této smlouvě a končí stejnou hodinou dne následujícího. Pokud se obě strany nedohodnou na jiné hodině vrácení zapůjčené fototechniky, bude překročení této hodiny účtováno jako další den pronájmu.

Podmínky pronájmu

Zákazník si při předání zkontroluje stav a funkčnost zapůjčované fototechniky. Podpisem této smlouvy souhlasí s tím, že fototechnika je nepoškozená a bez závad. Ve stejném stavu pak musí zapůjčenou fototechniku vrátit. V případě, že zákazník zapůjčenou fototechniku poškodí závažným způsobem, tzn., že závada bude mít vliv na funkčnost přístroje, pak se tento přístroj stává majetkem zákazníka a výše zálohy za tento přístroj propadá pronajímateli. Za závažné poškození se považuje také poškrábání optiky objektivu. V případě lehkého poškození, které nemá vliv na funkčnost přístroje, např. poškrábání těla objektivu, pronajímatel určí částku odpovídající rozsahu poškození, která se připočítá k výši pronájmu přístroje. Pokud zákazník s touto částkou nesouhlasí, má právo si přístroj ponechat za cenu zálohy daného přístroje.

Údaje na smlouvě jsou pouze ilustrační. Po odeslání objednávky budou nahrazeny Vámi zadanými daty.